Låne- og verditakst fast eiendom

Låne- og verditakst brukes primært ved omsetning av eiendommer hvor eieren bor i boligen eller når eiendommen skal omsettes uten at eierskifteforsikring blir tegnet. Den benyttes også ved finansiering og refinansiering av eiendommer.

Ved salg av boligeiendommer anbefales boligsalgsrapport.

Verditakst Bergen

Verditakst har en beskrivelse av eiendommen med eier/hjemmelshaver, generelle opplysninger, områdebeskrivelse, reguleringsmessige forhold (omtaler reguleringsplaner), eiendommens tomt med eierforhold, eiendommens bygg med teknisk beskrivelse, arealer og romdisponering, kommentarer til grunnboken, økonomi, teknisk verdiberegning, markedsanalyse og verdikonklusjon.

Selgers egenerklæring inngår som del av verdi- og lånetaksten.

Familieoppgjør

En verditaksering av eiendommen blir også ofte brukt i forbindelse med arv, skilsmisse eller andre familieoppgjør der det er behov for en verdivurdering av en uavhengig tredjepart.

Forenklet takst / verdivurdering

Taksten er en noe forenklet utgave av verdi- og lånetaksten. Rapporten aksepteres av de fleste kredittinstitusjoner ved blant annet refinansiering.

Kontakt oss

Telefon: 900 51 847
E-post: arnar@arnar.no


Om oss

ARNAR Takst tilbyr takseringstjenester og boligsalgsrapporter, uavhengig kontroll og byggelånskontroll i Bergen og omegn, og er et enkeltpersonsforetak drevet av bygningsingeniør Ingolfur ARNAR Sigfusson. Selskapet ble etablert i 2002 med kontor i Fyllingsdalen.