Uavhengig kontroll i Bergen og omegn

Den 1. januar 2013 innførte Direktoratet for byggkvalitet obligatorisk uavhengig kontroll av våtrom i alle nybygg og søknadspliktige ombygginger av eksisterende våtrom. Dette gjelder ikke bare Bergen.

På samme tid ble det innført obligatorisk uavhengig kontroll av lufttetthet i nye boliger. Kravene til uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet gjelder i tillegg for fritids- og sesongboliger med mer enn én bruksenhet.

For å verifisere at det eksisterer et samsvar mellom rutiner og utført kvalitetssikring skal kontrollen bekrefte at rutiner for kontrollområdet er etterfulgt. Videre skal det gjennomføres kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse, for å bekrefte at det er samsvar.

Vanlige hjelpemidler ved uavhengig kontroll:

 • rapport fra målinger
 • sjekklister
 • bilder
 • tegninger med kontrollanmerkninger
 • møtereferater

Fuktsikring og lufttetthet

Ved uavhengig kontroll av våtrom skal fuktsikring og lufttetthet vurderes. Da ser man nærmere på:

 • Posisjonering av sluk i plan og høyde som prosjektert
 • Visuell sjekk av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
 • Utløp til gulv for å avdekke eventuelle lekkasjer fra innebygget cisterne
 • Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk
 • At produktene benyttes korrekt

Oppsumering av kontrollørens plikter

 • Sjekke produksjonsunderlag
 • Skaffe produktdokumentasjon
 • Undersøke produktsertifikater
 • Kontrollere sjekklister

Flere fakta om uavhengig kontroll finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider. Ved spørsmål om uavhengig kontroll i Bergen og omegn kan du kontakte Arnar Takst Eiendom.

Kontakt oss

Telefon: 900 51 847
E-post: arnar@arnar.no


Om oss

ARNAR Takst tilbyr takseringstjenester og boligsalgsrapporter i Bergen og omegn, og er et enkeltpersonsforetak drevet av bygningsingeniør Ingolfur ARNAR Sigfusson. Selskapet ble etablert i 2002 og har kontor i Fyllingsdalen.