Tilstandsrapport / Boligsalgsrapport

Ved kjøp eller salg av fast eiendom, herunder enebolig, leilighet, etc., finnes det som regel kun én inngående teknisk vurdering av eiendommen. Ofte mangler det dokumentasjon som gir en grundig teknisk og vedlikeholdsmessig beskrivelse av eiendommen, som kan ha verdi for de involverte. Dette gjelder Bergen som alle andre steder i Norge.

Investeringene ved boligkjøp er gjerne flere ganger høyere enn ved kjøp av bruktbil. Likevel er det vanlig å foreta en teknisk gjennomgang i forbindelse med bruktbilkjøp.

Konflikter kan lett oppstå mellom kjøper og selger om man finner feil og mangler på eiendommen. Da vil dette kunne skape ekstraarbeid for meglere, advokater, finansinstanser, forsikringsselskaper og andre parter.

ARNAR Takst tilbyr utarbeidelse av både tilstandsrapport og boligsalgsrapport i Bergen og nærliggende kommuner. En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. På denne måten håper en å kunne bidra til å øke tryggheten for de impliserte parter uten at rapporten skal erstatte verken selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt.

Kjøpere har interesse av en tilstandsrapport fordi de har et ønske om å vite hva de får for kjøpet, og hvilke kostnader som vil komme ved eventuelle utbedringer og reparasjoner.

Selger bør være oppmerksom på ansvaret som er pålagt etter Lov om avhending av fast eiendom. Tilstandsrapporten gjør at det nå er mulig å få vurdert den tekniske tilstanden på eiendommen, på et fagmessig og profesjonell vis. Tilstandsrapporten kan skrives om alle typer faste eiendommer, også næringseiendommer, og rekvireres hos Arnar Takst. Det er snakk om en komplett tilstandsrapport for fast eiendom som omfatter Eiendomsdata og en teknisk verdiberegning. Eiendomsdata er opplysninger om eiendommens betegnelse, utnyttelse, disponering, arealer, adresse, forsikringsforhold og tomtens beskaffenhet samt eventuelle merknader i grunnboken.

En teknisk verdiberegning er en beregnet verdisetting av eiendommen slik den visuelt og teknisk fremstår for takstmann ved befaringen. En byggbeskrivelse er en registrering og oversikt over bygningers konstruksjoner og komponenter utvendig og innvendig, herunder også materialvalg og overflatebehandling.

Kontakt oss

Telefon: 900 51 847
E-post: arnar@arnar.no


Om oss

ARNAR Takst tilbyr takseringstjenester og boligsalgsrapporter, uavhengig kontroll og byggelånskontroll i Bergen og omegn, og er et enkeltpersonsforetak drevet av bygningsingeniør Ingolfur ARNAR Sigfusson. Selskapet ble etablert i 2002 med kontor i Fyllingsdalen.