Eiendomstaksering i Bergen

  • Taksering av eiendommer i Bergen og Hordaland forøvrig
  • Energimerking av boliger
  • Tilstandsrapport

Arnar Takst Eiendom er et enkeltmannsforetak drevet av bygningsingeniør Ingolfur Arnar Sigfusson. Selskapet ble etablert i 2002 og har kontor i Fyllingsdalen.
Foretaket har opparbeidet seg en god posisjon i markedet, og har en god kundemasse blant privatpersoner, eiendomsmeglere, advokater, forsikringsselskaper og finansinstitusjoner m.m.

Arnar Takst er medlem i Norsk Takst, og utarbeider verdi- og lånetakster på faste eiendommer og leiligheter.

Takstene brukes hovedsakelig i forbindelse ved eierskifte og refinansiering.

Ved eierskifte anbefales i tillegg til utarbeidelse av tilstandsrapport, en boligsalgsrapport. Denne rapporten baseres på en grundigere gjennomgang av eiendommen.

Kontakt oss

Telefon: 900 51 847
E-post: arnar@arnar.no


Om oss

ARNAR Takst tilbyr takseringstjenester og boligsalgsrapporter, uavhengig kontroll og byggelånskontroll i Bergen og omegn, og er et enkeltpersonsforetak drevet av bygningsingeniør Ingolfur ARNAR Sigfusson. Selskapet ble etablert i 2002 med kontor i Fyllingsdalen.