Priser

Tilstandsrapport / boligsalgsrapport med arealmåling

Selveierleiligheter, brl-leiligheter

fra 5000 kr

Selveiende og brl. – rekkehus, tomanns-boliger og eneboliger

fra 6000 kr

Store leiligheter,rekkehus, enebolig, mindre bolighus – over ca 150 m² BRA

fra 7500 kr

Verditakst m/forenkelt våtromstest

Selveierleiligheter, brl-leiligheter

fra 5000 kr

Selveiende og brl. – rekkehus, tomanns-boliger og eneboliger

 fra 6000 kr

Store leiligheter, rekkehus, enebolig, mindre bolighus – over ca 150 m² BRA

fra 6500 kr

Ordinær takst uten spesielle bygn.messige undersøkelser

Selveierleiligheter, brl-leiligheter

fra 4500 kr

Selveiende og brl. – rekkehus, tomanns-boliger og eneboliger

fra 5500 kr

Store leiligheter, rekkehus, enebolig, mindre bolighus – over ca 150 m² BRA

fra 5500 kr

Tillegg for ekstra boenhet/hybel

Selveierleiligheter, brl-leiligheter

inntil 1000 kr

Selveiende og brl. – rekkehus, tomanns-boliger og eneboliger

inntil 1000 kr

Store leiligheter,rekkehus, enebolig, mindre bolighus – over ca 150 m² BRA

inntil 1000 kr

Oppdatering av takst (uten ny befaring) + ev. utlegg for ny dokumentasjon Fra 2 500 kr

Oppdatering av takst med ny befaring, som regel 50 % avslag+ ev. utlegg for ny  dokumentasjon. Fra 3 500 kr

Forenklet takst – prisvurdering / brevtakst – som regel 30 – 50 % avslag + ev. utlegg for dok. – aktuelt i forbindelse med refinans, familieoppgjør. Fra 3 500 kr

Kontroll av matrikkelen (eienmdomsdata og hjemmelshaver) er inkludert i NITOTakst sine skjematur.

Eventuelle tillegg eller fradrag på grunn av spesielle forhold, avtales på forhånd eller ved fremmøte

Annet – Tilleggsarbeid

Timebasert tilleggsarbeid – avtales vanligvis spesielt. 850 kr

Energiattest – standard/enkel versjon for leiligheter og mindre rekkehus/eneboliger. 350 kr

Energiattest – avansert versjon, medgått tid, (sjelden aktuelt)

Dokumentasjon fra forretningsfører / boligbyggelag, utlegg + 10 % (sjelden aktuelt)

Dokumentasjon, Ambita ubekreftet (sjelden aktuelt å fakturere dette), gebyr + 10 %

Bestilling av byggesaksopplysninger fra kommune / Ambita, gebyr + 10 %

Overtakelesbefaring, Uavhengig kontroll, byggesøknader med mer. Be om pristilbud.

 

Det forutsettes i utgangspunktet grei og enkel tilkomst og at aktuelle dokumenter er tilgjengelige eller utleveres av rekvirent.

Egne tilbud/pris på spesielle oppdrag, tileggsarbeid faktureres etter medgått tid og nærmere avtale. Dette kan være spesielle arealberegninger og annet arbeid som krever ekstra tidsforbruk og i tilfelle avtales nærmere – gjerne på forhånd eller på befaringen.

For Boligsalgsrapporter / tilstandsrapporter kan prisen variere. Da vurderer jeg behovet på stedet og gir som regel avslag på prisen dersom jeg anser at rapporteringen kan bli mindre omfattende / arbeidskrevende enn det som i utgangspunktet var forutsatt.

Kontakt oss

Telefon: 900 51 847
E-post: arnar@arnar.no


Om oss

ARNAR Takst tilbyr takseringstjenester og boligsalgsrapporter, uavhengig kontroll og byggelånskontroll i Bergen og omegn, og er et enkeltpersonsforetak drevet av bygningsingeniør Ingolfur ARNAR Sigfusson. Selskapet ble etablert i 2002 med kontor i Fyllingsdalen.