900 51 847 arnar@arnar.no

Eiendomstaksering i Bergen

eiendomstaksering bergen
  • Taksering av eiendommer i Bergen og Hordaland forøvrig
  • Energimerking av boliger
  • Tilstandsrapport

Arnar Takst Eiendom er et enkeltmannsforetak drevet av bygningsingeniør Ingolfur Arnar Sigfusson. Selskapet ble etablert i 2002 og har kontor i Fyllingsdalen.
Foretaket har opparbeidet seg en god posisjon i markedet, og har en god kundemasse blant privatpersoner, eiendomsmeglere, advokater, forsikringsselskaper og finansinstitusjoner m.m.

Arnar Takst er medlem i NITO Takst, og utarbeider verdi- og lånetakster på faste eiendommer og leiligheter.

Takstene brukes hovedsakelig i forbindelse ved eierskifte og refinansiering.

Ved eierskifte anbefales i tillegg til utarbeidelse av tilstandsrapport, en boligsalgsrapport. Denne rapporten baseres på en grundigere gjennomgang av eiendommen.

Se vår prisliste

Boligsalgsrapporten er et felles produkt for de to takstorganisasjonene NITO Takst og Norges Takseringsforbund.