900 51 847 arnar@arnar.no

Boligsalgsrapport

ARNAR Takst tilbyr utarbeidelse av boligsalgsrapport i Bergen og nærliggende kommuner. En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. På denne måten håper en å kunne bidra til å øke tryggheten for de impliserte parter uten at rapporten skal erstatte verken selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt.

Se vår prisliste

Boligsalgsrapport i Bergen– forkortet til BSR

Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskiftet.

Boligsalgsrapporten gir, som andre tilsvarende rapporter, ingen garanti mot skjulte feil, skader og mangler ettersom man bl.a. ikke skal foreta åpning av konstruksjoner.

Boligsalgsrapporten har ett nytt element som medlemmer i NITO Takst ikke har benyttet i sine rapporter tidligere, nemlig levetidsbetraktninger.

Det er viktig at huseiere, både kjøpere og selgere, får en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en helt ny bolig. Det er derfor utarbeidet en tabell på generell basis med «normallevetid» for viktige bygningsdeler. I denne tabellen er normal levetid angitt som høyest og lavest forventet teknisk levetid.

Eier/rekvirent må også fylle ut en egenerklæring som inngår som del av rapporten.

Les mer utfyllende om Boligsalgsrapport hos NITO.