900 51 847 arnar@arnar.no

Tjenester

ARNAR Takst er din lokale takstmann i Bergen og omegn, og vi tilbyr blant annet utarbeidelse av verdi- og lånetakster, samt tilstandsrapporter på faste eiendommer – eneboliger, rekkehus og leiligheter samt mindre næringseiendommer.

Se vår prisliste

Takstmann i Bergen

Når du har behov for en takstmann i Bergen, kontakter du NITO Takst-sertifiserte ARNAR Takst. Når en avtale er inngått, kommer vi på befaring. For at befaringen og behandlingstiden skal bli effektiv og rask er det lurt å ha en del dokumenter klare. De fleste dokumentene kan takstmannen eventuelt bestille fra kommunale arkiver til en ganske rimelig kostnad (under 1000kr).

Ved salg gjennom megler vil en del av disse dokumentene innhentes av megler.

Ikke alle er like aktuelle eller tilgjengelige – det er best å ta kopi som takstmannen kan beholde:

 • Eventuelle aktuelle tegninger (plan og snitt)
 • Kommunal dokumentasjon, så som:
  • Byggetillatelse
  • Ferdigattest /midlertidig brukstillatelse
  • Eventuelle nabovarsler
 • Dokumentasjon om reguleringsforhold
  • Felleskostnader
  • Forsikringspolise
  • Kommunale avgifter
  • Ligningsverdi
  • Målebrev (dokumentasjon på tomteareal mm.)
  • Skjøte
  • Eventuell festekontrakt og festeavgift
  • Utfylt egenerklæring, last ned her

På aksje- og andelsleiligheter bør det også foreligge opplysninger om leilighetens opprinnelige borettsinnskudd, andel fellesgjeld, andel felleskostnader (husleie) og lignende. Dette fremgår av årsoppgaven til selvangivelsen fra forretningsfører.

For seksjonerte leiligheter – boligsameier – bør det foreligge tilsvarende opplysninger.

For boliglag/borettslag (aksje- og andelsleiligheter) og sameier (seksjonerte leiligheter) bør referat/protokoll fra siste årsmøte med årsmelding, regnskap og andre vedlegg foreligge.

Boligsalgsrapport

ARNAR Takst tilbyr utarbeidelse av boligsalgsrapport i Bergen og nærliggende kommuner. En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. 

Eiendomstaksering

ARNAR Takst Eiendom er et enkeltmannsforetak drevet av bygningsingeniør Ingolfur ARNAR Sigfusson. Selskapet ble etablert i 2002 og har kontor i Fyllingsdalen. Foretaket har opparbeidet seg en god posisjon i markedet.

Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst brukes primært ved omsetning av eiendommer hvor eieren bor i boligen eller når eiendommen skal omsettes uten at eierskifteforsikring blir tegnet. Den benyttes også ved finansiering og refinansiering av eiendommer.

Tilstandsrapport

Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom o.l.) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen. Det mangler ofte dokumentasjon som gir en utdypende teknisk og vedlikeholdsmessig beskrivelse av eiendommen, som kan være til hjelp for partene.

Uavhengig kontroll

1.januar 2013 innførte Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) obligatorisk Uavhengig Kontroll av våtrom i alle nybygg og søknadspliktige ombygginger av eksisterende våtrom. Samtidig ble det innført obligatorisk UK av lufttetthet i nye boliger.