900 51 847 arnar@arnar.no

Priser

Prisliste eiendommer og produkter

Alle priser er inkludert 25 % mva., kjøring og bompenger innen Bergen

Tilstandsrapport med arealmåling

Selveierleiligheter, brl-leiligheter
5000 kr

Selveiende og brl. – rekkehus, tomanns-boliger og eneboliger
6000 kr

Store leiligheter,rekkehus, enebolig, mindre bolighus – over ca 150 m² BRA
7500 kr

Verditakst m/forenkelt våtromstest

Selveierleiligheter, brl-leiligheter
5000 kr

Selveiende og brl. – rekkehus, tomanns-boliger og eneboliger
6000 kr

Store leiligheter, rekkehus,   enebolig, mindre bolighus – over ca 150 m² BRA
fra 6500 kr

Ordinær takst uten spesielle bygn.messige undersøkelser

Selveierleiligheter, brl-leiligheter
4500 kr

Selveiende og brl. – rekkehus, tomanns-boliger og eneboliger
5500 kr

Store leiligheter, rekkehus,   enebolig, mindre bolighus – over ca 150 m² BRA
6500 kr

Boligsalgsrapport m/verdi- og lånetakst

Selveierleiligheter, brl-leiligheter
5000 – 8000 kr

Selveiende og brl. – rekkehus, tomanns-boliger og eneboliger
8000 – 12000 kr

Store leiligheter, rekkehus,   enebolig, mindre bolighus – over ca 150 m² BRA
8000 – 15000 kr

Tillegg for ekstra boenhet/hybel

Selveierleiligheter, brl-leiligheter
Inntil 1000 kr

Selveiende og brl. – rekkehus, tomanns-boliger og eneboliger
inntil 1000 kr

Store leiligheter, rekkehus,   enebolig, mindre bolighus – over ca 150 m² BRA
inntil 1000 kr

Oppdatering av takst (uten ny befaring) + ev. utlegg for ny dokumentasjon

Fra 2 500 kr

Oppdatering av takst med ny befaring, som regel 50 % avslag+ ev. utlegg for ny dokumentasjon

Fra 3 500 kr

Forenklet takst – prisvurdering / brevtakst – som regel 30 – 50 % avslag + ev. utlegg for dok. – aktuelt i forbindelse med refinans, familieoppgjør.

Fra 3 500 kr

Kontroll av matrikkelen (eienmdomsdata og hjemmelshaver) er inkludert i NITOTakst sine skjematur.

Eventuelle tillegg eller fradrag på grunn av spesielle forhold, avtales på forhånd eller ved fremmøte

Annet – Tilleggsarbeid

Timebasert tilleggsarbeid – avtales vanligvis spesielt

850 kr

Energiattest – standard/enkel versjon for leiligheter og mindre rekkehus/eneboliger

350 kr

Energiattest – avansert versjon, medgått tid, (sjelden aktuelt)

Dokumentasjon fra forretningsfører / boligbyggelag, utlegg + 10 % (sjelden aktuelt)

Dokumentasjon, Ambita ubekreftet (sjelden aktuelt å fakturere dette), gebyr + 10 %

Bestilling av byggesaksopplysninger fra kommune / Ambita, gebyr + 10 %

Overtakelesbefaring, Uavhengig kontroll, byggesøknader med mer. Be om pristilbud.

Det forutsettes i utgangspunktet grei og enkel tilkomst og at aktuelle dokumenter er tilgjengelige eller utleveres av rekvirent.

Egne tilbud/pris på spesielle oppdrag, tileggsarbeid faktureres etter medgått tid og nærmere avtale. Dette kan være spesielle arealberegninger og annet arbeid som krever ekstra tidsforbruk og i tilfelle avtales nærmere – gjerne på forhånd eller på befaringen.

For Boligsalgsrapporter / tilstandsrapporter kan prisen variere. Da vurderer jeg behovet på stedet og gir som regel avslag på prisen dersom jeg anser at rapporteringen kan bli mindre omfattende / arbeidskrevende enn det som i utgangspunktet var forutsatt.