900 51 847 arnar@arnar.no

Om oss

ARNAR Takst tilbyr takstmann i Bergen og omegn, og er et enkeltmannsforetak drevet av bygningsingeniør Ingolfur ARNAR Sigfusson. Selskapet ble etablert i 2002 og har kontor i Fyllingsdalen. Foretaket har opparbeidet seg en god posisjon i markedet, og har en god kundemasse blant privatpersoner, eiendomsmeglere, advokater, forsikringsselskap og finansinstitusjoner m.m.

ARNAR Takst er medlem i NITO Takst, og utarbeider bl.a. verdi- og lånetakster og tilstandsrapporter på faste eiendommer – eneboliger, rekkehus og leiligheter samt mindre næringseiendommer.

Hvorfor velge en takstingeniør fra NITO Takst?

Siden starten i 1991, har NITO Takst satset sterkt på å bygge opp et kompetent nettverk av takstingeniører. Organisasjonen er tuftet på:

  1. De strengeste opptakskravene
  2. Regelmessig kvalitetssikring
  3. Stor vekt på kompetanseutvikling
  4. Høy etisk standard
  5. Landsdekkende nettverk

Kilde: NITO Takst

Autorisasjoner

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Utdyping av hva vi er godkjent for. Vi har godkjenning innen følgende 8 områder:

Funksjon – Prosjekterende

Fagområde – Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)

Tiltaksklasse – 1

Funksjon – Utførende

Fagområde – Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)

Tiltaksklasse – 1

Funksjon – Ansvarlig søker

Fagområde – (For alle typer tiltak)

Tiltaksklasse – 2

Funksjon – Uavhengig kontrollerende

Fagområde – Våtrom (i boliger)

Tiltaksklasse – 1

Funksjon – Uavhengig

Fagområde – Lufttetthet (i nye boliger)

Tiltaksklasse – 1

Funksjon – Ansvarlig søker

Fagområde – Søker for våtromsarbeid

Tiltaksklasse – 1

Funksjon – Utførende

Fagområde – Prosjektering av våtromsarbeider

Tiltaksklasse – 1

Funksjon – Prosjekterende

Fagområde – Prosjektering av våtromsarbeider

Tiltaksklasse – 1